Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zapošljavanje

Natječaji i oglasi

Pozivi na prethodnu provjeru znanja

Rezultati testiranja

Obavijesti o ishodu natječajnog/oglasnog postupka

  • 12. srpnja 2019.
    U postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 60 od 19. lipnja 2019. godine) na radno mjesto stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo, na neodređeno vrijeme, primljena je Sonja Leković Učkar, magistra socijalnog rada iz Umaga.