Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sveta Marija na Krasu

Palača Sossa u Sv. Mariji na Krasu jedan je od izvrsnih primjera kasnobarokne stambene arhitekture s dekorativno razrađenom centralnom vertikalnom osi koja se ogleda u ulaznom portalu, i, naročito, u dva pseudobalkona iznad njega. Kameni su dovratnici i nadvratnici pretvoreni u prvoklasan ukras, tu se nalaze vegetabilni ornamenti ukomponirani u girlande koje kao da su preuzete s oltara.

Iznad malih i velikih glava, koje izviruju iz kamena gotovo u punoj plastici, postavljen je zabat. Parapeti pseudobalkona, izvedeni od punih kamenih ploča, ukrašeni su girlandama. Ti neuobičajeni ukrasni elementi pročelja jedinstveni su i mogu se usporediti s još samo nekoliko gradskih palača Istre. Palača je, zajedno s popratnim gospodarskim objektima, bila omeđena visokim zidom, a do nje se pristupalo preko popločenja omeđenog drvoredom.

Toponim Sv. Marija na Krasu izravno upućuje na naročitu važnost sakralnoga objekta od kojega potječe i ime mjesta. Dvoranska crkva Blažene Djevice Marije od Milosti još uvijek ima sačuvanu izvornu preslicu, mada je 1930. god. pridodan samostojeći zvonik, uguran između crkve i objekta s ložom. Na jednom od bočnih oltara crkve značajna je slika, ulje na platnu, s prikazom Sv. Lucije i Sv. Apolonije. Slika, nastala početkom 18. st., zbog tipološke sličnosti s baroknim klasicizmom, stranim mletačkom slikarstvu, predstavlja izuzetak među oltarnim palama 18. st. u Istri.

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS