Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sportska zajednica Grada Umaga-kontakt

Adresa: Savudrijska 15, Umag
e-mail: zsu.umag@gmail.com
OIB: 59910408031

Predsjednik: Dean Jurdana
Dopredsjednik: dr. Daniel Ferlin
Tajnica: Lea Lozančić

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS