Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Vijeće za komunalnu prevenciju

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Umaga osnovano je radi prevencije kriminaliteta na području Grada Umaga, povećanja sigurnosti građana, materijalnih dobara i  zajednice u cjelini, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Policijskom upravom Istarskom, Policijskom postajom Umag.

Vijećem predsjedava predsjednik, Niko Čančarević. Vijeće ima u svom sastavu 9 članova iz redova raznih institucija kao što su Grad Umag, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet mladih, Policijska postaja, Gradsko savjetovalište, Sindikat umirovljenika te Istarski domovi zdravlja. Svaka od tih institucija predložila je svog predstavnika za člana Vijeća za komunalnu prevenciju. U rad Vijeća se, prema potrebi, mogu uključiti i članovi drugih određenih institucija.

Vijeće donosi i provodi program prevencije kriminaliteta putem partnerstva, zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti, ustanova i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije provodi se kroz mjere i aktivnosti koje se odnose na:

  • suzbijanje nasilja u obitelji,
  • suzbijanje delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba,
  • suzbijanje zlouporabe droge,
  • suzbijanje svih oblika kriminaliteta,
  • suzbijanje nasilja,
  • rješavanje problematike napuštenih životinja te
  • provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti građana i imovine.

 

Tablica: Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Umaga