Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Arhiva javnih natječaja za prodaju i zakup nekretnina (2018)

Prodaja

 • 12. studenoga 2018
  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga- Umago (Umag-Centar)

  - tekstualni dio
  - grafički dio
 • 13. travnja 2018.
  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga (područje zone „Marketi")

  - tekstualni dio
  - grafički dio

 • 13. travnja 2018.
  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga (naselje Komunela)

  - tekstualni dio
  - grafički dio

Zakup

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS