Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Smještaj u socijalni stan

Građani Umaga slabijeg imovnog stanja i korisnici potpora iz Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke, imaju pravo na najam stana po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Način i uvjeti ostvarivanja prava definirani su posebnim aktom Grada Umaga, a stanovi se daju na korištenje prema listi prvenstva koja se izrađuje temeljem natječaja kojega raspisuje Grad Umag. Dodjela socijalnog stana na korištenje nije moguća mimo liste prvenstva.

Cjelokupnu Odluku temeljem koje se provodi natječaj i formira lista prvenstva objavljena je u Službenim novinama Grada Umaga br: 8/12, a možete ju pogledati na sljedećem linku: