Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Petrovija

Ruralno naselje Petrovija koncentrirano uokolo glavnog trga odlikuje se nizom manjih građevinskih objekata s baladurima (kuća Tomizza, kuća Abrami, kuća Fachin – Coslovich, kuća Usco), a prije svega palačom obitelji grofova Marcovich. Naselje se prvi put spominje 1210., ali tek 1639. god. dolaskom dalmatinskog stanovništva izbjeglog pred Turcima doživljava novi procvat. Novi stanovnici 1647. god. grade crkvu posvećenu Sv. Stjepanu, manji pačetvorinasti objekt s priljubljenim samostojećim zvonikom.

Palača grofova Marcovich, doseljenih iz ondašnje mletačke Albanije (današnja Crna Gora), iz Bara, sagrađena je 1806. god. To se da iščitati na jednom od danas sačuvanih natpisa, C(onte) N(icolò) M(arcovich) F(ece) F(are). Palača, L-tlocrta, jednostavnog pročelja bez ikakvih vertikalnih ili horizontalnih arhitektonskih artikulacija, gabarita je dvostruko većeg od bilo kojeg drugog objekta u naselju i to je ono što je čini palačom. S njene stražnje strane nalazi se velika cisterna s grlom bunara. Gradnja cisterne označena je uklesanom godinom 1817.

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS