Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga na području poduzetničke zone „Ungarija“

01.03.2018.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 01. ožujka 2018. godine raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnina  u vlasništvu Grada Umaga na području poduzetničke zone „Ungarija“
Javni natječaj otvoren je 15 (dana) te se ponude za kupnju nekretnina izloženih u istome mogu podnijeti zaključno do dana 16. ožujka 2018. godine. 
Cjeloviti tekst Javnog natječaja, pripadajući grafički prilog te obrazac za podnošenje ponude možete preuzeti u nastavku: