Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga 

02.11.2017.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja sa fotodokumentacijom nekretnina koje se izlažu na prodaju objavljen je dana 02. studenog 2017. god. na mrežnim stranicama te na oglasnim pločama Grada Umaga postavljenim na sljedećim adresama: Umag, ul. Trg slobode 7 i  ul. G. Garibaldi 6.

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana te se ponude za kupnju nekretnina izloženih u istome mogu podnijeti zaključno do 17. studenog 2017. godine.

Za sve ostale informacije u svezi ovog Javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu se obratiti na tel.br. (052)702-933 ili 702-969, odnosno osobno u Uredu Grada na adresi: Umag, G. Garibaldi 6.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja