Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

13.04.2018.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 13. travnja 2018. godine raspisao Javne natječaje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga. Predmetni natječaji otvoreni su 15 (dana) te se ponude za kupnju nekretnina izloženih u istima mogu podnijeti zaključno do dana 30. travnja 2018. godine.
Cjelovite tekstove Javnih natječaja i pripadajuće grafičke priloge možete preuzeti u nastavku: