Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području gospodarstva u 2019. godini

28.02.2019.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području gospodarstva u 2019. godini i pripadajuću natječajnu dokumentaciju:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac prijave
  4. Obrazac proračuna
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o ispunjenju preuzetih obveza
  7. Predložak ugovora
  8. Izvješće opisno
  9. Izvješće financijsko

Natječaj traje do 31.10.2019. ili do iskorištenja sredstava.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS