Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

02.07.2018.

GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za pravne poslove i upravljanje imovinom 

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga - Umago („Službene novine Grada Umaga“, broj 09/18) i točke 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Umagu-Umago (KLASA: 370-01/17-01/02 URBROJ: 2105/05-02-18-8) Upravni odjel za pravne poslove i upravljanje imovinom Grada Umaga-Umago objavljuje 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca

Cjeloviti tekst Javnog poziva i pripadajuće obrasce možete preuzeti u nastavku: