Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za obilježavanje granica nerazvrstane ceste i izlaganja geodetskog elaborata javnom uvidu

02.07.2018.

Grad Umag objavljuje Javni poziv za obilježavanje granica nerazvrstane ceste i izlaganja geodetskog elaborata javnom uvidu, koji je otvoren od dana 02. srpnja do dana 02. kolovoza 2018. godine.

Cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na ovoj poveznici.