Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija u 2017. god.

03.01.2017.

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini, KLASA: 311-01/17-01/01, URBROJ: 2105/05-02-17-2 od 03. siječnja 2017. godine, Grad Umag raspisuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA UMAGA U 2017. GODINI

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuje se putem sljedećih mjera

1. potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima (preuzmi obrazac 1 i obrazac izjave),

2. potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata (preuzmi obrazac 2 i obrazac izjave),

3. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete (preuzmi obrazac 3 i obrazac izjave),

4. subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita (preuzmi obrazac 4 i obrazac izjave),

5. subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba (preuzmi obrazac 5 i obrazac izjave)

6. subvencija dijela troškova programa osposobljavanja za njegovateljicu/njegovatelja i za gerontodmaćicu/ gerontodomaćina (preuzmi obrazac 6 i obrazac izjave)

Cjeloviti tekst Javnog poziva i Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2017. god. možete preuzeti OVDJE.

 

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja