Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ispravak Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago

25.01.2019.

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago  („Službene Novine“ Grada Umaga broj 09/18), te članka 13. Odluke o mjerilima za određivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago (Službene novine“ Grada Umaga broj 11/18), nakon odlučivanja po prigovorima na liste KLASA:370-01/1/-01/01 URBROJ: 2105/05-15-18-507 od 31. listopada 2018. godine, gradonačelnik Grada Umaga-Umago utvrđuje

Ispravak KONAČNE LISTE PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA UMAGA-UMAGO

Obrazloženje:

Kod podnositelja s ukupno 56 bodova, u Konačnoj listi prvenstva KLASA: 370-01/18-01/01 URBROJ: 2105/05-02-19-547 od 14. siječnja 2019. došlo je do greške prilikom formiranja redoslijeda po osnovi broja bodova prebivališta te broja članova obiteljskog domaćinstva.

Ispravak Konačne liste možete preuzeti klikom na OVU POVEZNICU.