Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1. VALLIS d.o.o. Umag, Ernesta Fumisa 8
2. MON GREGO d.o.o. Bale, Rovinjska 43
3. MON FORNO d.o.o. Bale, Rovinjska 43
4. MON FORNO TRI d.o.o. Bale, Rovinjska 43
5. MON FORNO PET d.o.o. Bale, Rovinjska 43
6. SAN VITO d.o.o. Pazin, Šime Kurelića 20/7
7. HELIOS GEA d.o.o. Bale, Rovinjska 43
8. „RINO“ Obrt za servisiranje, poljoprivredu i proizvodnju, vlasnik Rino Radin, Valentići 76, Brtonigla
9. Obrt ECONOMATIC, vlasnik Marino Bassanese, Savudrijska 9, Umag
10. DE LONGO  d.o.o. Umag, Savudrijska 9, Umag
11. HISTRIANORUM  LAVI  d.o.o. Umag, Savudrijska 9.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS