Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

INSULAE SEPOMAIAE

Smatra se da je cijela Sepomaja (Sepomaia) zapravo bila jedna velika dobro organizirana antička latifundija podijeljena na više manjih imanja od kojih je svako imalo svoga upravitelja. Danas je to područje, na kojemu se nalaze mnogobrojni antički i kasnoantički ostaci, obuhvaćeno toponimima Zambratija, Sipar, Sv. Margarita, rt Tiola, rt Katoro, Muntarol. Riječ je prije svega o ostacima arhitekture (zidovi, podovi, bazeni, gatovi, cisterne, mozaici…) i pokretnim ostacima kao što su npr. ulomci amfora, raznih keramičkih posuda, stakla, kao i željezni i brončani predmeti.

Način zidanja pravilnim ujednačenim klesancima vremenski fiksira izgradnju rezidencijalnog objekta u Zambratiji u 1. st. Rupe od građevinske skele vidljive na ziđu objekta potvrđuju postojanje druge etaže, a pronalazak ulomaka fresaka na zidovima govori o bogatstvu objekta.  Uz istočni je zid pronađena velika količina ljuštura školjaka volaka koja svjedoči o intezivnoj proizvodnji skupocjenog purpura. S obzirom na to da je vrijednost grama purpura u vrijeme antike i kasne antike bila jednaka vrijednosti grama zlata, a često i više, financijska se baza posjeda zasigurno temeljila na toj proizvodnji.

Prema današnjem stanju istraženosti Sipra može se zaključiti da se tu odvijala uglavnom gospodarska djelatnost. Objekti koji su nađeni ovdje, interpretirani kao lučki uređaji, podmorski bazeni, horreum (žitnica) i slično, datiraju naseljenost ovog prostora od 2. st. pr. Krista, s prekidima, do 9. st. poslije Krista. Ostatci kule iz vremena Justinijanove rekonkviste najuočljiviji su dio arhitekture preostale iz mnogostoljetnog života Sipra, koji je srušio i uništio Domagoj. Za razliku od mnogih drugih naselja, koja na istom prostoru žive i do dva tisućljeća, Sipru se nakon Domagoja prekida život. Drugi razlog daljnjem svakodnevnom uništavanju ostatka razorno je djelovanje mora.

Na prostoru koji se danas zove Sv. Margarita nailazilo se, prije nasipavanja, na veće količine građevinske i grube antičke keramike. Arhivski podaci ujedno kažu da je ovdje postojala sakralna građevina Sv. Margarite odakle potječe i sam toponim.

I danas je vidljivo da su antički lokaliteti na rtu Tiola i na poluotoku Katoro činili fizičku cjelinu. Cijelim ovim prostorom razasute su gromače pod kojima se krije antička i kasnoantička arhitektura.

Na rtu Tiola arheološkim je istraživanjima potvrđeno postojanje rezidencijalnog objekta koncipiranog od tri zasebno arhitektonski podijeljena prostora. Prvi je cisterna sačuvana do visine svoda, dimenzija 18 x 5 m, te popločena mozaičnim podom od većih keramičkih tesera.  Drugi je termalni sklop s ložištem, hladnom, mlakom i vrućom kupkom i okolnim pripadajućim prostorijama popločanim mozaicima. Glavni dio trećeg dijela, objekt je za zimski život opremljen centralnim grijanjem gdje se toplim zrakom grijalo podove i zidove. Neposredno uz ove, pod krovom zatvorene prostore, bili su i otvoreni, tek natkriveni, radni prostori. Danas je to jedini djelomično prezentirani arheološki lokalitet na ovom području.

 

Prva arheološka istraživanja, s konzervacijom i rekonstrukcijom, vršena su,  sredinom druge polovice 19. st., na krajnjoj točki poluotoka Katoro kada je potvrđeno postojanje rezidencijalnog dijela vile. Šezdesetih godina 20. st., prilikom izgradnje turističkog naselja Katora, radovi se nastavljaju. Svi su ti arheološki radovi do danas ostali nezavršeni, a ostatke je ipak, koliko toliko, zaštitio perimetralni betonski zid nikad, na sreću, dovršenog turističkog objekta, zid koji se proteže cijelim rubom poluotoka. Po preostalom dijelu poluotoka razasuta je arhitektura uglavnom gospodarskog karaktera. Dok je u moru sjeverno od poluotoka ubicirana tzv. Sjeverna luka,  u moru južno potvrđeno je postojanje velikih bazena za uzgoj ribe i školjaka. Kada se sredinom 4. st. na rezidencijalnom sklopu, u jednoj od urušenih prostorija s mozaičnim podom ukapaju dvije osobe, jasno je da se tu prestalo živjeti, vjerojatno početkom 4. st.

Duž obale od poluotoka Katoro prema Muntarolu još uvijek se nailazi na ostatke antičkih struktura u profilima. 

Propadanje Sepomaje, krajem 3. ili početkom 4. st., svjedoči o kasnoantičkoj dekadenciji, financijskom, društvenom, gospodarskom i socijalnom padu koji se očituje u cijelom Carstvu kao posljedica vojno-političke i gospodarske krize rimske države. Opća je sigurnosna situacija postajala sve težom, pa otvorena naselja tipa vile rustike, bez obrambenih elemenata, nisu više bila pogodna za život. Zbog unutrašnjih nemira i opasnosti od upada takozvanih „barbara“, ljudi su počeli tražiti sigurnija mjesta za život. Vile se ne napuštaju odjednom, njihov život, u nekom manjem obimu nastavlja se i dalje, mada većina stanovništva Sepomaje započinje novi život na umaškom otoku – lakše je bilo braniti otok nego posjed razvučen po cijeloj obali.

Na južni zid crkve Sv. Marije Magdalene u Zambratiji uzidan je 1986. god. rimski nadgrobni spomenik obitelji Teidija. Ova, na prvi pogled rustična, nadgrobna stela zapravo je klasičan primjer rimske nadgrobne stele sredinom 1. st. Tri reljefno prikazana portreta smještena su u edikuli iznad koje je bogato urešen zabat. Po sredini zabata je glava Meduze, dok je sa svake strane po jedna zmija i lebdeći genij. Iz natpisa sa stele da se iščitati kako otac i majka – Kvint Teidije Donat i Teidija Zosima (Qvintvs Teidivs Donatvs, Teidia Zosima) – podižu spomenik sinu Teidiju Eulimenu (Teidio Evlimeno). Kognomeni Zosima i Eulimeno orjentalnog su porijekla, dok se gentilicij Tedius javlja na nekoliko antičkih natpisa uglavnom na tergestinskom ageru. Obitelj Teidius je bila poznata još od 2. st. pr. Kr. kada se spominju dva senatora od kojih je jedan bio Pompejev pristaša u građanskom ratu 49. god. prije Krista. 

Drugi, manji i jednostavniji, nadgrobni spomenik (stela) nađen u blizini ovoga donosi podatke o oslobođenicima Kvintu Teidiju Sodali i Hilari.  Korištenje gentilicija Teidius u njihovom imenu govori da su oni oslobođenici Kvinta Teidija Donata.

Rimske nadgrobne stele koje su, osim natpisnog polja imale, i figuralni prikaz (tri portreta u edikuli), ali i mnoštvo dekoracije mogli su si priuštiti samo dobrostojeći pripadnici rimskog društva što su Teidiji svakako bili. Oni su mogli oslobađati i robove, pa se tako pretpostavlja da su naši Teidiji bili vlasnici imanja u Zambratiji.

Crkva Sv. Marije Magdalene u Zambratiji, po svojem položaju u odnosu na nedaleku antičku vilu, kao i po svojem karakterističnom obliku, mogla bi potjecati, bez obzira na to što se prvi put spominje u 14. st., već iz ranokršćanskog razdoblja. Građevina jednostavnog pačetvorinastog broda s izravnim prijelazom u polukružno svetište obnovljena je 1752. god., kako je navedeno na natpisnoj ploči na pročelju crkve, kada dobiva preslicu i piramidalne ukrase na pročelju istovjetne onima na netom sagrađenoj kapeli Sv. Jeronima u Valici. Šezdesetih godina 20. st., glavni ulaz u crkvu se zatvara, te se otvara onaj bočni.

Unutrašnjost crkve, čije ziđe u potpunosti prekriva neadekvatna drvena lamperija, krasi, na glavnom oltaru, višestruko restauirano Raspeće, djelo mletačkog slikarstva s kraja 17. st. Ulje na platnu Uspon na Kalvariju, nastalo oko 1760. god., djelo je venecijanskog slikara Giuseppea Angelija, koji je u tom periodu sa svojim djelima sakralne tematike opskrbljivao brojne naručitelje, ne samo Istre, nego i Dalmacije. U crkvi se naročito ističe visokorenesansno slikarsko djelo Bogorodica s djetetom Isusom i svecima.     

Prvi povijesni spomen Savudrije potječe s Tabule Peutingeriane (Silvo), sljedeći je kod Anonimnog Ravenjanina (Silbio, Silbonis), nakon kojega je nalazimo kod Ivana Đakona (Silvium, Silbonis). Savudrija se nakon toga spominje na kartama i portolanima kao Punta di Saluori. Na karti iz 1589. god. spominje se Porto di Saluori ruinado, što znači da tada luka nije bila u upotrebi. Rjeđi su pak spomeni crkve Sv. Ivana, koja se na preciznijim kartama bilježi kao orijentacijska točka.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS