Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Radna tijela Gradskog vijeća (mandat 2013.-2017.)

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegova djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća. Sastav, broj članova i djelokrug rada pojedinog radnog tijela Gradskog vijeća utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela, a način njihova rada uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Mandatna komisija

 • NADIO KRT, predsjednik
 • MARINO KOCIJANČIĆ, član
 • DAVOR RAŠIN, član

Odbor za izbor i imenovanja

 • FLORIANO BRENČIĆ, predsjednk
 • MERSADA BORIĆ, članica
 • SLAVICA RENKO, članica
 • SLAVEN PAJIĆ, član
 • SUNITA PRODAN BENOLIĆ, član

Odbor za Statut, poslovnik i pravne poslove

 • MILAN VUKŠIĆ, predsjednik
 • VINKO BROZOVIĆ, član
 • ECIO JUGOVAC, član
 • DUŠAN LEKIĆ, član
 • GVERINO TONŠIĆ, član

Odbor za priznanja, odlikovanja i pritužbe

 • DAVOR RAŠIN, predsjednik
 • ANDRIJA PETKOVIĆ, član
 • HASAN ČATIĆ, član
 • DANICA SARDELIĆ, članica

Odbor za pitanja i zaštitu prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice

 • ANTONELLA DEGRASSI, predsjednica
 • MARTA MILJANOVIĆ, članica
 • ADRIANO PENKO, član
 • JELENA MILOVANOVIĆ, članica
 • LAURA OLUJIĆ, članica

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Umaga

 • NADIO KRT, predsjednik
 • MARKO SPADA, član
 • CVETKO JOVANOVIĆ, član
 • BLAŽ VIDOVIĆ, član
 • VALENTINO ŠTINGL, član

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

 • GORAN SLAVUJEVIĆ, predsjednik
 • MARINO KOCIJANČIĆ, član
 • IVAN BELUŠIĆ, član
 • MERSADA BORIĆ, članica
 • LJERKA ODADŽIĆ, članica

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

 • MARKO SPADA, predsjednik
 • DENIS DUNDOVIĆ, član
 • ALEKSANDAR MANDIĆ, član
 • predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva, član
 • predstavnik lučke kapetanije/ispostave, član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava

 • SLAVICA RENKO, predsjednica
 • ILIRJANA CROATA za član
 • DENIS DUNDOVIĆ, član
 • ADRIANA HRANIĆ, član
 • JASNA KRASTIĆ, član
 • MARTA MILJANOVIĆ, član
 • MIRELA ZUKIĆ, član

 

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Umagu

 

 • VLADIMIR JAKOVAC, predsjednik
 • FLAVIO VIŠKOVIĆ, član

 

 

 


 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS