Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ustanova za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FESTUM

Grad Umag je krajem 2017. godine osnovao Ustanovu za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FESTUM.

Ustanova FESTUM obuhvaća djelatnost  organizacije, koordinacije, pripreme i tehničko-logističke potpore manifestacijama i protokolarnim događanjima na području Grada Umaga te događanjima vezanih uz svoju djelatnost, djelatnosti promicanja i očuvanja tradicijskih običaja, vrijednosti i umjetničkog izričaja lokalnog stanovništva, organizaciju i promicanje zabavno-umjetničkih, društvenih i ostalih manifestacija na području Grada Umaga, organizaciju i promicanje programa i protokolarnih događanja na području Grada Umaga, organizaciju i promicanje protokolarnih prijema i proslava, organizaciju provođenja slobodnog vremena stanovništva te djelatnost informiranja građana Grada Umaga u svezi rada Gradonačelnika, Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Umaga, radnih tijela te ustanova kojima je osnivač Grad Umag.

Od svibnja 2017. godine, Grad Umag u svojoj ponudi nudi i novo 3D digitalno kino. Zahvaljujući novoj opremi, građanke i građani mogu uživati u brojnim kinoprojekcijama u organizaciji Ustanove FESTUM.

 

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: G.Garibaldi 6, 52470 Umag

e-mail: larisa.gasperini@umag.hr

Tel: +385 (0)52 702-950

OIB: 38478907219

Godina osnivanja: 2017.

Ravnateljica: Larisa Gašperini

 

Važniji akti:

Satut Ustanove za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FESTUM

Financijski plan

Odluka o procedurama stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i izdavanja, ovjere i plaćanja računa

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Javna nabava

Pravo na pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka