Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zamjenici gradonačelnika

Grad Umag ima tri zamjenika gradonačelnika:

Mauro Jurman
52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, p.p. 101
tel.+385 (0)52 702 900 ; 702 954; fax. +385 (0)52 741 967
e-mail: mauro.jurman@umag.hr

Ivan Belušić
52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, p.p. 101
tel. +385 (0)52 702 900; 702 918; fax. +385 (0)52 741 967
e-mail: ivan.belusic@umag.hr

Floriana Bassanese Radin
(iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine)
52470 Umag, Trg slobode 7, p.p. 101
tel.+385 (0)52 702 922; fax. +385 (0)52 741 576
e-mail: floriana.bassanese.radin@umag.hr

 

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS