Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obilježavanje dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

29.02.2020. u 18:00 sati, kazališna dvorana Umag

Organizacija: Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine