Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

KUD SRMA – hommage a Mak Dizdar

KUD SRMA – hommage a Mak Dizdar

15.11.2018. godine 

POU „Ante Babić“ Umag, 18:00 sati

 

Književna večer  “Ima jedna modra rijeka...”

Hommage velikanu pjesničkog pera BiH - Maku Dizdaru, a povodom Dana državnosti BiH.