Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Fešta povodom Blažene Djevice Marije Žalosne - Murine

 

MURINE - MORNO

 

PROGRAM – PROGRAMMA

SUBOTA – SABATO 15.09.2018.

BOĆARSKI TURNIR 13:30 TORNEO DI BOCCE

MUŠKI MALONOGOMETNI TURNIR 14:00 TORNEO MASCHILE DI CALCETTO

TURNIR U BRIŠKOLI I TREŠETI 16:00 TORNEO DI BRISCOLA E TRESETTE

MUZIKA ZA PLES - GRUPA „BUKALETA“ 20:00 BALLO CON IL GRUPPO „BUKALETA“

 

SV.MISA POVODOM BLAGDANA M.B. ŽALOSNE SUBOTA 15.09.2018  u 17.00 SANTA MESSA IN ONORE DELL'ADDOLORATA

 

NEDJELJA – DOMENICA 16.09.2018.

PLJOČARSKI TURNIR 10.00 TORNEO DI PIASTRE

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS