Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Dani ljudskih prava-prezentacija knjige Svetlane Broz „Dobrli ljudi u vremenu zla“

10.12.2019. u 17:00 sati, Gradska knjižnica Umag