Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Crkve Svetog Martina i Svetog Mihaela

Unatoč svojoj nevelikosti, srednjovjekovni je Umag sagradio još dvije manje crkve, onu Sv. Martina na krajnjem zapadnom dijelu te onu Sv. Mihaela usred gradske jezgre. Smještaj crkve Sv. Mihaela, po sredini glavne komunikacije, na pola puta između župne crkve i crkve Sv. Martina, uvjetovao je krivudavost ulica koja je i danas poštovana. Postojanje crkve sigurno je potvrđeno 1783. god. Crkvu Sv. Martina, sagrađenu na razmeđu 11. i 12. st., krasile su freske kristološkog ciklusa, što je čini jedinom crkvom sa srednjovjekovnim freskama ovog područja. U upotrebi je bila do sredine 17. st. (1689. god. spominju se grobovi grofova Smergo u već tada uništenoj crkvi Sv. Martina.).Bila je manjih dimenzija, 6x10 m, jednostavnog pravokutnog oblika s istaknutom polukružnom apsidom. Uz obje te crkve postojala su i groblja, koja su bila u upotrebi sve dok su crkve djelovale. Groblje uz crkvu Sv. Martina bilo je u upotrebi sve do kraja 17. st., dok se za groblje oko crkve Sv. Mihaela pretpostavlja da se ipak nešto ranije prestalo  koristiti.

Izvor: Monofrafija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS