Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Crkva Svetog Roka

Početak novovjekovnog razdoblja u Umagu obilježila je gradnja crkve Sv. Roka, 1514. god., između dviju gradskih zidina. Sagradila ju je i opremila drvenim oslikanim rezbarenim oltarom s drvenim kipovima sv. Roka, sv. Sebastijana i sv. Kristofora istoimena bratovština u nadi da će zaštititi grad od kuge, što se, na žalost, nije dogodilo. Nakon stopedeset godina haranja, epidemije su dovele do teške depopulacije, neimaštine te gospodarskog, socijalnog i svakog drugog pada što je rezultiralo urušavanjem krova na crkvi. Crkva se obnavlja 1788. god., kada se mijenja i njena unutrašnjost. Stari oltar zamijenjen je novim, kamenim, a strop opremljen drvenim tabulatom kojega je, scenom iz života Sv. Roka, oslikao Domenico Martinelli. U velikom dijelu crkve pokopani su umrli od kuge, dok posebnu pažnju privlači grob Barbare, neprežaljene kćeri podestata Marina pokopane 1738. god. U podu crkve vidljive su dvije grobnice bratovštine Sv. Roka čije poklopnice, kako nekoć tako i danas, čine dio popločenja poda.

 

Izvor:

tekst: Monografija Grada Umaga

fotografija: Neven Jurjak

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS