Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (srpanj - prosinac 2015.)

  • 30. kolovoz 2015. (Pitanja i prijedlozi)

PITANJE: Dobar dan.Zanima me dali je u planu izgradnja kanalizacije u Farnažinama .Ako je onda mi recite kada je planirana.Hvala na odgovoru.

ODGOVOR: Poštovani, Zahvaljujemo na Vešem upitu.
Europske Direktive u vezi priključenja i širenja kanalizacijskog sustava podijeljene su u više faza, ovisno o određenim zadanim uvjetima (veličina naselja, vodozaštitna zona i dr.). Prva obaveza nastaje 2018. godine i prije svega obuhvaća izradu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i spajanje većih naselja. Nažalost, naselje Farnežine nije obuhvaćeno navedenim uvjetima i planovima za 2018. godinu. U pregovorima sa Komisijom EU „6.Maj“ je predlagao i spajanje naselja Farnežine. No, nažalost isti nije prihvaćen iz razloga što nije pokriven direktivama 2018 i ne spada u vodozaštitno područje.  Sukladno direktivama EU, spajanje Farnežina očekuje se do 2023. godine. S poštovanjem.

  • 22. kolovoza 2015. (Pitanja i prijedlozi)
PITANJE: Zanima me kada će biti konačno riješeno pitanje noćne buke iz bara Paganini u Umagu i kako je moguće, da su dobili dozvolu za obavljanje takve djelatnosti (igre na sreću) iako su u neposrednoj blizini, odnosno unutar stambene četvrti ?    

ODGOVOR:  Poštovana, Zahvaljujemo se na Vašoj poruci  Naime, priređivanje igara na sreću regulirano je Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 48/14, 143/14), te Pravilnikom o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igra na sreću u casino-ima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 36/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14).
Člankom 8. Pravilnika, definirano je da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje, u ovom slučaju, automat kluba, priređivač je dužan Ministarstvu financija dostaviti podatke o lokaciji na kojoj se namjerava isti otvoriti, a sve radi dobivanja prethodnog  mišljenja za lokaciju. Na temelju dostavljene dokumentacije Ministarstvo donaša odluku o davanju pozitivnog ili negativnog mišljenja za otvaranje automat kluba.
Nadalje člankom 29., stavak 2. istog Pravilnika definirano je da automat klub može imati prostor za pružanje ugostiteljskih usluga kao što je posluživanje pića i napitaka (caffe bar i sl.), ta da je djelatnost pružanje ugostiteljskih usluga utvrđena posebnim propisima za tu djelatnost, odnosno Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Člankom 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN138/06), regulirano je radno vrijeme ugostiteljskih objekata, pored ostalog i ugostiteljskih objekata tipa „Restorani“ i „Barovi“, koji mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata. Istim člankom definirano je da jedinice lokalne samouprave mogu produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi za najviše 2 sata, što je Gradsko vijeće Grada Umaga učinilo, usvojivši Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine Grada Umaga 2/07, 7/08). Predmetnom Odlukom definirano je da ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6,00 do 2,00 sata, te da na otvorenim prostorima ili terasama ugostiteljskih objekata nije dopušteno puštanje glazbe iza 24 sata, neovisno o vrsti ugostiteljskog objekta i duljini trajanja radnog vremena. Isto tako vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 23,00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora lokala, kao i spriječiti stvaranje buke u i ispred lokala.
Jedinice lokalne samouprave donose akte sukladno prethodno navedenim Zakonima, međutim nisu ovlaštene provoditi i nadzor nad primjenom odredbi tih Zakona. Nadzor nad provedbom odredbi Zakona o igrama na sreću provodi Ministarstvo financija, putem ovlaštenih službenika Nadzor za provedbu odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (prekoračenje radnog vremena i dr.) provode turistički inspektori, a nadzor u slučaju remećenja javnog reda i mira provode policijski službenici.
S poštovanjem,

  • 14. rujan 2015.
PITANJE: Dobar dan! Zanimam me dali postoji mogučnost ili neki poticaji za mlade poduzetnike i kako do njih. Otvorio bi manji ugostiteljski obijekt na područiju Moele. Hvala Pozdrav

ODGOVOR: Poštovani, temeljem Vašeg dopisa kojim ste iskazali zanimanje za mogućnost ostvarivanje prava na potpore  radi otvaranja ugostiteljskog objekta, obavještavamo Vas kako slijedi. U cilju poticanja razvoja poduzetništva Grada Umaga, usvojen je  Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2015. godini (Službene novine Grada Umaga 8/15). Međutim, člankom 3., Programa, pored ostalog definirano je da se pravo na potpore i subvencije iz Programa ne mogu ostvarivati na području uslužnih djelatnosti u ugostiteljstvu. Sukladno gore narečenom, na žalost ne možete ostvariti pravo na bespovratne potpore. Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju. S poštovanjem.

  • 26. studeni 2015.
PITANJE: Pitao bih vas, kada će se nastaviti gradnja kanalizacije u Fratricima?

ODGOVOR: Poštovani,projekt kanalizacije naselja Fratrici je u fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, nakon čega se isti uvrštava u aplikaciju za sufinanciranje od strane fondova EU, u sklopu projekta poboljšanje sustava javne odvodnje aglomeracije Umag. Realizaciju projekta, odnosno izgradnju kanalizacijske mreže sufinanciranje od strane EU, a time i  naselja Fratrici, očekujemo u periodu od kraja 2016 do 2018.S poštovanjem.