Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (siječanj - lipanj 2015.)

  • 4. travnja 2015.

PITANJE: Poštovani , zanima me zašto se komunalna naknada mora platiti unaprijed jer je tako uvjetovano na uplatnici iako naknada vrijedi za polugodišnji period npm. naknada za period 1-6 / 14 mora se platiti u trečem mjesecu inače šaljete ovrhu na tu uplatnicu , smatram da to nije u redu ako je period polugodišnji i traje do kraja tog šestoga mjeseca i da se unutar tih mjeseci može uplatiti , hvala na razumijevanju , pozdrav.   

ODGOVOR: Poštovani,Zahvaljujem na Vašoj poruci. Naime, Odlukom o komunalnoj naknadi (pročišćeni tekst – Službene novine 08/12), člankom 11.  propisano je da se komunalna naknada plaća polugodišnje i to: za prvo polugodište do 31.ožujka i za drugo polugodište do 30. rujna tekuće godine.
U skladu sa navedenim, dostavljaju se  2x godišnje uplatnice komunalne naknade i zadužuju se obveze plaćanja.No, ukoliko obveznik plaćanja naknade  ne uplati iznos sa uplatnice  do 31.03. već uplati npr. 30.06. iste godine, ne obračunava se kamata na zakašnjelo plaćanje, već se tek  pri novom obračunu i zaduženju za drugo razdoblje, ukoliko nije prethodno uplaćeno,  vrši obračun zateznih kamata te se šalje opomena pri kraju kalendarske godine. Ovrhe za  neplaćenu komunalnu naknadu provodi UO za komunalni sustav.Još jednom se zahvaljujem na Vašoj poruci i šaljem srdačne pozdrave,