Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (rujan 2012.)

  • 14. rujna 2012 (Pitanja i prijedlozi)
    PRIJEDLOG: Predlažem da na vašim stranicama nagdje na početku i na vidljivom mjestu stavite uredovno vrijeme za stranke. Isto tako znam da djelatnici imaju svoje e-mail adrese, ali nisu vidljive, a mislim da je to bolji način komunikacije, odgovori se kad se ima vremena itd. i ne mora se uvijek primiti stranku osobno. Lijep podzrav.

    ODGOVOR: Poštovana, zahvaljujemo se na Vašem pitanju/prijedlogu. Pod naslovom, ORGANIZACIJA, - Upravni odjeli  Grada, postavljeno je uredovno vrijeme Gradske uprave. Klikom na Upravni odjel dobiti ćete sve djelatnike odabranog odjela. Klikom na ime djelatnika otvara Vam se njegova mail adresa. No, svejedno, sagledati ćemo mogućnost Vašeg cijenjenog prijedloga da se Uredovno vrijeme postavi na početnu stranicu. S poštovanjem.
  • 14. rujna 2012. (Pitanja i prijedlozi)
    PITANJE: Zašto Grad ne sudjeluje u plaćanju prijevoza za učenike srednjih škola?

    ODGOVOR: Poštovana, zahvaljujemo Vam se na Vašem pitanju. Grad Umag je uvijek sudjelovao u plaćanju troškova prijevoza za učenike srednjih škola. Za ovaj mjesec rujan,  situacija je specifična, iz razloga što je Vlada RH najavila svoje sufinanciranje  prijevoza (sa 75%) , što još nije definirano. Da bi Grad mogao sufinancirati prijevoz učenika, potrebno je da Županija Istarska na javnom natječaju koji je u tijeku, odabere prijevoznika, koji će  ponuditi svoje uvjete i cijenu. Nakon toga, počevši od listopada mjeseca, kao i sve ove godine, Grad Umag će sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola.