Naslovna / Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga

Poslovnikom se uređuje način  rada Gradskog vijeća Grada Umaga,  a osobito način konstituiranja Gradskog vijeća,  ostvarivanje prava,  obveza  i  odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja odnosno razrješenja u Gradskom vijeću, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Umaga.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga
 

Vrijeme

  • 10°C 1°C 20.02.2017 Ponedjeljak
  • 10°C 3°C 21.02.2017 Utorak
  • 12°C 5°C 22.02.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr