Naslovna / Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj: Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag

Javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Umaga u 2017. godini – II dio.  

Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: marinela.fabac@umag.hr ili ivica.pleckovic@umag.hr.

Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti  da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

Datum objave: 13. rujna 2017. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 18. rujna 2017. godine.     

Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće o savjetovanju.

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr