Naslovna / Odluka o utvrđivanju nepostojanja potrebe za strateškom procjenom utjecaja na okoliš ID PPUG Umaga

Odluka o utvrđivanju nepostojanja potrebe za strateškom procjenom utjecaja na okoliš ID PPUG Umaga

GRAD UMAG-UMAGO
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Temeljem odredbe članka 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)

INFORMIRA JAVNOST
O DONESENOJ ODLUCI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA UMAGA

Gradonačelnik Grada Umaga donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga (KLASA: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-17-05 od 26. siječnja 2017. godine), prema kojoj je Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 83/13, 153/13 i 78/15), za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Umaga proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Konačni akt provedenog postupka je Odluka gradonačelnika KLASE: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-17-29 od 14. ožujka 2017. godine koja se objavljuje na internetskim stranicama Grada Umaga na koji način se o istoj Odluci informira javnost.

 

Vrijeme

  • 16°C 7°C 25.04.2017 Utorak
  • 15°C 9°C 26.04.2017 Srijeda
  • 17°C 12°C 27.04.2017 Četvrtak

izvor: meteo.hr