Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - izgradnja trafostanice 10(20)0,4kV, 3. skupine, uz formiranje građevne čestice građevine (k.č.1207/29 k.o.Umag), te izvedba kabelskog priključka 10(20)kV za trafostanicu 10(20)/0,4kV, i glavne i priključne niskonaponske mreže za tržni centar Katoro, na katastarskim česticama k.č.br.1207/1, 1207/2, 1194, 3942 i 1217 k.o. Umag (Katoro).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2017 u 12:45 sati, na lokaciji – Umag, Trg Slobode 7, 1.kat, soba broj 15.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PREUZMI JAVNI POZIV

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr