Naslovna / Natječaj za potporu aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata

Natječaj za potporu aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata

Temeljem čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09 i 3/13) i čl. 14. Pravilnika Grada Umaga o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge, Grad Umag objavljuje zatvoreni

NATJEČAJ
za potporu provedbi aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata za 2017. godinu

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i svi obrasci nalaze se u nastavku:

1. Tekst natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Opisni obrazac prijave (OPBA)
4. Obrazac proračuna (PRBA)
5. Zahtjev za izdavanjem Potvrde o stanju duga
6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
7. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
9. Izvod iz matične knjige radnika
10. Izjava o partnerstvu
11. Prijedlog ugovora

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr