Naslovna / Grad Umag: potpuno i istinito informiranje javnosti

Grad Umag: potpuno i istinito informiranje javnosti

Proteklog su vikenda na području Umaga distribuirani letci pod nazivom „Zbog kružnog toka će ostati bez krova nad glavom“.

Urbanističkim planom iz 1987. godine, navedena zgrada u ulici E. Miloša 28 (ranije Zemljoradnička 4), u kojoj se u prizemlju nalazi poslovni prostor Grada Umaga, dok se na katu nalazi stan u suvlasništvu g. Jergovića i gđe. Danice Magdić, bila je predviđena za rušenje. Tehnički uvjeti, odnosno uvjeti rušenja,  na snazi su i danas.  

Godine 1998., g. Marušić Srećko, g. Jergović Ivan i gđa. Magdić Danica kupili su predmetni stan, svaki u 1/3 dijela. Stan je površine 128,52 m². Kupoprodajna cijena utvrđena je u iznosu od 110.160,00 kuna, s otplatom od 240 mjeseci u pojedinačnim mjesečnim ratama u iznosu od 153,00 kune mjesečno. Kamata je iznosila 1% godišnje. U ime Grada Umaga ugovor je potpisao tadašnji gradonačelnik, g. Vlado Kraljević.

Imajući u vidu činjenicu da je zgrada od 1987. godine bila predviđena za rušenje te da je stan prodan 1998. godine, dakle 11 godina nakon donošenja plana, postavlja se pitanje zašto je  i kako netko uopće mogao prodati stan koji je bio predviđen za rušenje i da li se nekome takvom prodajom pogodovalo.

Gradsko vijeće Grada Umaga, na sjednici održanoj u studenom 2016. godine, utvrdilo je interes Grada za provođenjem postupka potpunog izvlaštenja u svrhu rekonstrukcije prometnice. U skladu s Odlukom Gradskog vijeća,  pri nadležnom Uredu državne uprave, Službi za imovinskopravne poslove, Ispostava Buje, pokrenut je postupak potpunog izvlaštenja. Ured državne uprave naložio je građevinsko vještačenje. Procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnine izrađen je u srpnju 2016. godine od strane sudskog vještaka graditeljske struke. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 1.050,30 EUR/m², odnosno stan je sveukupno procijenjen na 135.000,00 EUR, u protuvrijednosti od 1.009.526,00 kuna.

U svrhu izrade procjene vrijednosti nekretnine, izvršen je očevid na kojem su bili prisutni suvlasnici stana. U tijeku očevida utvrđeno je da je stan nepropisno podijeljen u dvije stambene jedinice, za koje nije ishođena nikakva građevinska niti druga dokumentacija koja bi isto omogućavala. Nadalje, utvrđeno je da je realna površina stana u naravi veća od kupljene jer je interno stepenište neovlašteno pripojeno stanu. Opreza radi, navodi se da je vještak, u svom nalazu, naveo da se izračunata vrijednost stana u potpunosti poklapa s podacima Porezne uprave koje je pribavio sud, a stranke u postupku nisu prigovorile na izvršenu procjenu.

Valja istaknuti da Grad Umag nije naručitelj predmetnog vještačenja.

Gospođa Magdić je u postupku imala svog punomoćnika, dakle nije se zastupala sama. U svakom je trenutku mogla prigovoriti na dostavljeni nalaz, što nije učinila do današnjeg dana. Stoga, tvrdnje gđe. Magdić da zbog bolesti nije u zakonskom roku uspjela podnijeti žalbu, jednostavno ne stoje obzirom da je umjesto nje navedeno mogao učiniti njen punomoćnik.

Drugi suvlasnik također nije prigovarao kako na cijenu, tako niti na sam postupak. Ponuđenu je cijenu razumno prihvatio i nemamo saznanja da osporava bilo što do sada učinjeno.

Posebno je zanimljivo pitanje kako je treći suvlasnik stana prestao biti suvlasnikom, ako  je člankom 10. kupoprodajnog ugovora propisano pravo prvokupa u korist Grada Umaga, a do toga nije došlo.

Stručne službe Grada Umaga su, temeljem Odluke Gradskog vijeća, pred Uredom državne uprave pokrenule postupak potpunog izvlaštenja. Gradonačelnik nema ovlast utjecati na cijenu niti na bilo kakvo drugačije rješenje.

Pored razumljive želje gđe. Magdić da za svoj dio nekretnine postigne što bolju prodajnu cijenu, iz svega naprijed iznesenog očito je da netko pokušava politički profitirati na ovom slučaju te je s navedenim ciljem umnožio i distribuirao letke po poštanskim sandučićima naših sugrađana.

Grad Umag ne odobrava ovakav postupak, bez obzira s čije strane dolazi. Stoga, s ciljem  objektivnog informiranja, građanima dajemo na uvid letak i kupoprodajni ugovor iz 1998. godine.


 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr