Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodovodna mreža zona Marketi, 2 (dvije) faze, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.5190/2, 5190/4, 2653/3, 2650/2, 2653/4, 2654/6, 2655/6, 2655/4, 2650/1, 5190/1, 2631/5, 2629/2, 2627/3, 2626/4, 5189/2, 2624/2, 3952, 2590/6 sve k.o. Umag.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2017. god. u 8:00 sati, na lokaciji – Umag, Trg Slobode 7, 1. kat, soba br. 15.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


 

Vrijeme

  • 17°C 11°C 21.09.2017 Četvrtak
  • 19°C 12°C 22.09.2017 Petak
  • 20°C 12°C 23.09.2017 Subota

izvor: meteo.hr