Naslovna / Hitna pomoć Umag

Hitna pomoć Umag

Poštovani sugrađani/ke,

Kao što Vam je poznato 1. studenoga prošle godine, u sklopu reforme sustava  hitne medicine, na snagu je trebala stupiti nova organizacija rada u HMP Umag, po kojoj je područje Bujštine trebalo ostati bez jednog tima T-1 (liječnik, medicinska sestra/tehničar, vozač).

Obzirom da je takva organizacija rada, zbog udaljenosti najbliže bolnice, bila neodgovarajuća za Grad Umag i područje Bujštine, Grad Umag je, zajedno sa svim ostalim gradovima i općinama s područja Istarske županije, u cilju stvaranja uvjeta za standard više u pružanju usluga hitne medicinske pomoći stanovništvu na svom području, sa Istarskom županijom pregovarao i sklopio Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2012. godine.

Temeljem tog Ugovora za HMP Umag bila je osigurana ekipa stručnog osoblja od 10 liječnika, 10 medicinskih sestara/tehničara i 10 vozača, na koji način je bilo osigurano stalno dežurstvo dva tima T-1 kroz 24 sata.

Takav način organizacije funkcionirao je nesmetano do kraja rujna ove godine kada je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, dr.Ksenija Družetić-Božić, naložila voditeljici HMP Umag da, zbog korištenja godišnjih odmora osoblja Zavoda, sačini novi plan rada za razdoblje listopad-prosinac ove godine, sa smanjenim brojem liječnika.

Osoblje HMP Umag usprotivilo se takvoj organizaciji rada zbog naprijed navedenih specifičnosti Bujštine te zatražilo da se zadrži dosadašnji način rada.

Nakon što je Gradonačelnik Grada Umaga osobno upoznat sa problematikom od voditeljice i osoblja HMP Umag isti je dan tražio od nadležnih tijela Istarske županije da se poštuju odredbe potpisanog Ugovora, odnosno da se u HMP Umag osigura neprekidno dežurstvo dva tima T-1 kroz 24 sata neprekidno.

Radi ispravnog informiranja javnosti  obavještavamo Vas o sljedećem:

1) Kao što Vam je poznato osnivač i vlasnik Zavoda za hitnu medicinu je Istarska županija, dakle grad Umag nema ingerencija nad radom Hitne medicinske pomoći.

2) Grad Umag je, kako smo naprijed naveli, zajedno sa svim ostalim gradovima i općinama s područja Istarske županije, u cilju veće zaštite svojih građana i višeg standarda u pružanju usluga hitne medicinske pomoći na svom području, sa Istarskom županijom sklopio Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2012. godine.

3) ''Sporazum'' ili ''kompromis'' postignut je i sklopljen u prostorijama Istarskih domova zdravlja-Ispostava Umag  između Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i djelatnika HMP Umag,  nakon razgovora koji su trajali 2-3 sata, a na koje predstavnici Grada Umaga ne samo da nisu bili pozvani, nego su, sa strane ravnateljice Zavoda, dr. Ksenije Družetić-Božić, bili zamoljeni da se ne pojavljuju, jer da se radi o unutarnjim pitanjima Zavoda.

Prema tom dogovoru u HMP Umag tijekom noći i vikenda bilo bi organizirano neprekidno dežurstvo dva tima T-1 kroz 24 sata, dok bi u radnom tjednu, od ponedjeljka do petka, u dnevnoj smjeni dežurali zajedno jedan tim T-1 i jedan tim T-2. Ukoliko bi u toku dana tim T-1 bio na terenu u slučaju hitnoće pomoć bi pružili liječnici opće medicine, a temeljem ugovora potpisanog između Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja.

Ovakva organizacija rada trebala bi trajati dok djelatnici Zavoda ne iskoriste godišnje odmore, a najkasnije do 20. prosinca tekuće godine.

4) Na traženje Gradonačelnika grada Umaga nakon tog razgovora ravnateljica Zavoda, zajedno sa predsjednicom Stručnog vijeća Zavoda, izvjestila je Gradonačelnika Grada Umaga, o rezultatima tog sastanka odnosno ''sporazuma'' ili ''kompromisa''.

5) Na sastanku u gradskoj upravi predstavnici Grada Umaga izričito su tražili su da se ispoštuju odredbe Ugovora potpisanog sa osnivačem Zavoda, Istarskom županijom i da se u HMP Umag osigura stalno dežurstvo sa dva tima T-1. U tom smislu čak je predloženo da Grad Umag osigura dodatna financijska sredstva iz kojih bi se platio eventualni nedostatak liječnika i ta ponuda Grada Umaga je još uvijek otvorena prema Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

Napominjemo da Grad Umag nema nikakvih ingerencija u ustroju ili organizaciji rada Hitne medicinske pomoći ali je uvijek spreman pomoći što već i financijski činimo kroz sufinanciranje nadstandardnog rada liječnika i vozila Hitne medicinske pomoći, kao i sufinanciranje stacionara.     

Naprijed navedeno iznosimo  u cilju objektivnog i nepristranog informiranja javnosti jer Grad Umag nije nadležan niti ovlašten za rješavanje problema hitne medicine, već činimo uz pomoć ostalih gradova i općina sve da  pomognemo i zadržimo stnadard koji je najbolje rješenje za Umag i Bujštinu.

 

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr