Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Opće informacije

U Gradsku upravu službenici i namještenici primaju se na temelju natječaja, u postupku uređenom u čl. 8.-29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18).

Kako se u Gradsku upravu primaju punoljetne i poslovno sposobne osobe, u vezi sa zapošljavanjem primjerenima se smatraju samo kontakti kandidata s Gradom, a ne i raspitivanje članova njihovih obitelji i drugih osoba. Već sama činjenica da netko umjesto kandidata kontaktira Grad u vezi s njegovim zapošljavanjem o tome kandidatu ne stvara povoljan dojam.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS