Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. O zajamčenoj minimalnoj naknadi odlučuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja (Centar za socijalnu skrb Buje, Rudine 1, tel: +385 (0)52 772 024).

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ima samac ili kućanstvo ako samac ili član kućanstva:

  • nema u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje
  • nije vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade
  • nije vlasnik osobnog vozila, osim u slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi
  • zadovoljava ostale uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Za ostvarenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, uz zahtjev Centru za socijalnu skrb Buje, potrebno je dostaviti za samca ili za sve članove kućanstva:

1. Presliku osobne iskaznice
2. Rodni list
3. Potvrdu o prihodima u prethodna tri mjeseca (plaća, mirovina, naknade HZMO-a, naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr.) za samca ili za sve članove kućanstva
4. Uvjerenje iz katastra
5. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka
6. Izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška - stanje vlasništva unazad tri godine
7. Potvrdu o redovitoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje (za poslovno sposobnog samca ili za sve poslovno sposobne nezaposlene članove kućanstva)
8. U slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije): posljednju sudsku presudu  i pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje.

Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu se podiže u Centru za socijalnu skrb Buje ili u prostorijama umaškog Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag (pored kino dvorane, na drugom katu) u kojima djelatnik Centra ureduje srijedom od 8:30 do 11:30.