Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Vlastiti pogon

Vlastiti pogon osniva se za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 - tržnice na malo,

 - održavanje plaža i

 - oglašavanje

  • Komunalni radnik za održavanje i oglašavanje
    Sebastian Davidović
    mob: +385(0)91 133 53 50

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS