Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Uljara

Prvi zasigurno potvrđeni stanovnici umaškog otoka su oni koji su sagradili kasnoantički gospodarski sklop s pripadajućim stambenim objektima. Kasnoantički gospodarski sklop, odnosno njegova uljara, datirana u kraj 3. st., najbolje je sačuvana kasnoantička uljara na Jadranu u smislu sačuvanih dijelova proizvodnog procesa. In situ su tako sačuvani oni dijelovi uljare koji su služili za tiještenje maslina (lapis pedicini - dio tijeska, mlinski kamen, ploča s kanalima, kamena taložnica), a organizacija je bila takva da se sastojala od više linija proizvodnog procesa, od kojih su ovdje sačuvane dvije. Gospodarski se sklop protezao ispod cijelog prostora današnje župne crkve i Trga Venecije. Njegovi ostatci iskorišteni su kao temelj svim kasnijim građevinama ovoga dijela grada (sve tri crkve, zvonik, cisterna, stambeni objekti na Trgu Venecije, u Riječkoj ulici, Ulici Marina Bemba i Ulici Epifanio).

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS