Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Dodjela sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2016. godinu

Grad Umag, u skladu s člankom 29. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), nakon usvajanja proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća, donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga te nakon provođenja postupka provjere administrativnih uvjeta te ocjene i procjene pristiglih prijava, objavljuje Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2016. godinu.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS