Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Strategija razvoja Grada Umaga 2016.-2021.

Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016.-2021. cjeloviti je strateški dokument razvoja Grada Umaga koji donosi analizu postojećeg stanja u svim važnim područjima funkcioniranja grada, kao i mjere i aktivnosti za planirano buduće razdoblje.

Strategija razvoja Grada Umaga 2016.-2021.