Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  (Narodne novine br. 86/12, NN 143/13 i NN 20/17) uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje zgrada).

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti, odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. godine. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev. Izmjenama i dopunama zakona smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti.

Podsjetimo, važeći Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12 i 143/13) stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. godine i do sada je jednom mijenjan i dopunjavan. Osnovna svrha Zakona je ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada.

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi.

Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte ovdje

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju možete pronaći ovdje.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.