Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradnja i legalizacija objekata

Gradnja

Graditeljstvo  podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Donošenjem  Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17) koji je u primjeni od 01. siječnja 2014. godine, zakonski je regulirano da se postupci ishođenja dozvola pojednostave i skrate te je stoga broj potrebnih dozvola za gradnju smanjen – u pravilu samo na jednu, i to građevinsku dozvolu. Dodatno, uvođenjem sustava e-dozvola i unaprjeđenjem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), unaprjeđen je sustav izdavanja dozvola na području cijele države.

Za više informacija o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte Vodič kroz gradnju.

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.

Obrasci su dostupni ovdje

Legalizacija

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti, odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. godine ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. godine. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti.

Podsjetimo, važeći Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12 i 143/13) stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. godine i do sada je jednom mijenjan i dopunjavan. Osnovna svrha Zakona je ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada.

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnji.

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.