Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradnja i legalizacija objekata

Gradnja

Graditeljstvo  podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Donošenjem  Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19) koji je u primjeni od 01. siječnja 2014. godine, zakonski je regulirano da se postupci ishođenja dozvola pojednostave i skrate te je stoga broj potrebnih dozvola za gradnju smanjen – u pravilu samo na jednu, i to građevinsku dozvolu. Dodatno, uvođenjem sustava e-dozvola i unaprjeđenjem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), unaprjeđen je sustav izdavanja dozvola na području cijele države.

Za više informacija o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte Vodič kroz gradnju.

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.

Obrasci su dostupni ovdje

Legalizacija

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu. Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja, a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, predati u nadležni upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.