Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zaštita kulturnih dobara

Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njezina zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta.

Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja.

Nepokretnu kulturnu baštinu s utvrđenim svojstvom kulturnog dobra čine pojedinačne građevine i /ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici.

Mjere zaštite pojedinačno zaštićene građevine bitno se razlikuju od zaštite kulturno-povijesne cjeline odnosno krajolika i definiraju  rješenjem o zaštiti kulturnog dobra.

Nadležni konzervatorski odjel za područje Grada Umaga je Konzervatorski odjel u Puli.

Kulturno-povijesne cjeline, krajobrazne i prirodne vrijednosti štite se:

  • odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine  br. 69/99, ... 98/15) i drugih propisa,
  • na temelju važećih odluka te odredbi važećih prostornih planova.

Gore navedena zaštićena područja definirana su poglavljem 6. provedbenih odredbi Prostornog plana uređenja Grada Umaga. 

Konzervatorska dokumentacija:

Kontakti za dodatne informacije:

UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Privremeni pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr

Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

Martina Bencich
tel: +385 (0)52 702-939
e-mail: martina.bencich@umag.hr 

Uredovno vrijeme

 

 

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS