Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Korisne informacije i linkovi iz područja prostornog planiranja

 1. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) obuhvaća podatke o prostornim planovima te o namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima. Isti je dostupan na adresi https://ispu.mgipu.hr/.
 1. Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima Državne geodetske uprave te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.dgu.hr/.
 1. Geoportal Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije predstavlja web sjedište preglednika Prostornog plana Istarske županije. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.istra-istria.hr/.
 1. Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra daje informacije iz zemljišnih knjiga i katastra. Isti je dostupan na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/.
 1. Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) predstavlja ishodišno mjesto za pristup izvorima prostornih podataka koji su dio NIPP-a. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.nipp.hr/.
 1. ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Isti je dostupan na adresi http://preglednik.arkod.hr/.
 1. Preglednik javnih podataka o šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Isti je dostupan na adresi http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/.
 1. Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover je baza podataka o pokrovu zemljišta Republike Hrvatske. Ista je dostupna na adresi http://corine.azo.hr/

Ostali korisni linkovi:

 

Zaštita okoliša:

 1. Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. isti je dostupan na adresi http://www.bioportal.hr/gis/
 1. Portal „Kakvoća mora za kupanje“ daje preglede ocjena kakvoće mora za kupanje na plažama u Republici Hrvatskoj. Isti je dostupan na adresi http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

      Ostali korisni linkovi:

 

Zaštita kulturnih dobara:

 1. Web tražilica kulturnih dobara RH daje mogućnost pretraživanja baze podataka kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ista je dostupna na adresi http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
 1. Popisi projektanata i izvođača radova na kulturnom dobru te restauratora i konzervatora po djelatnostima s dopuštenjem za rad Ministarstva kulture dostupni su na adresi http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=34

      Ostali korisni linkovi: