Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prostorni planovi u izradi

GRAD UMAG-UMAGO

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) daje se

O B A V I J E S T   O   I Z R A D I

  1. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA ZAMBRATIJA temeljem Zaključka Gradskog Poglavarstva („Službene novine Grada Umaga“ br. 9/08)

  2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG NASELJA LOVREČICA temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/16)

  3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA UMAGA  temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 4/17)

  4. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „KOMUNELA – CENTRALNI SADRŽAJI“ temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/18)

  5. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SV. NIKOLA – ZAPAD temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/19)

  6. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BAŠANIJA – ISTOK temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/19)

  7. ODLUKE O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UMAG temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/19)

  8. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UMAG - ISTOK temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/19)

Kontakti za dodatne informacije:

UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Privremeni pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr

Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

Martina Bencich
tel: +385 (0)52 702-939
e-mail: martina.bencich@umag.hr 

Uredovno vrijeme