Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prostorni planovi u izradi

GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17) daje se

O B A V I J E S T   O   I Z R A D I

 1. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA ZAMBRATIJA
  temeljem Zaključka Gradskog Poglavarstva („Službene novine Grada Umaga“ br. 9/08)

 2. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UMAG TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENOG NASELJA „KOMUNELA“ UMAG, DETALJNOG PLANA UREĐENJA „KOMUNELA-POTOK“, DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTAR-UMAG, PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA POVIJESNE JEZGRE GRADA UMAGA, PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENIH NASELJA „J. RAKOVAC“ I „MOELA“ U UMAGU, DETALJNOG PLANA UREĐENJA „MOELA JUG“ I DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „TERRA ISTRIANA“ temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/15,12/17)

 3. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG NASELJA LOVREČICA
  temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/16)

 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA UMAGA  temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 4/17)

 5. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKO-INDUSTRIJSKE ZONE UNGARIJA temeljem Odluke Gradskog vijeća (Službene novine Grada Umaga, n. 09/18)

 6. ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE "UNGARIJA-ISTOK" temeljem Odluke Gradskog vijeća(Službene novine Grada Umaga, n. 09/18)

 7. ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE UNGARIJA-UMAG temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 09/18)

 8. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „KOMUNELA – CENTRALNI SADRŽAJI“ temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 15/18)

 9. ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANA UREĐENJA MANJEG NASELJA ROŽAC-SEGET temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 17/18)

 10. ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA MANJEG NASELJA ĐUBA temeljem Odluke Gradskog Vijeća („Službene novine Grada Umaga“ br. 17/18)

 

Kontakti za dodatne informacije:

UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Privremeni pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr

Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

Martina Bencich
tel: +385 (0)52 702-939
e-mail: martina.bencich@umag.hr 

Uredovno vrijeme