Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Izvješća s javnih rasprava

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) objavljuju se sljedeća Izvješća o javnoj raspravi:

 • 7. lipnja 2019.
  Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija Umag

  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 7. lipnja 2019.
  Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone „Ungarija-istok“

  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 26. ožujka 2019.
  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago 

  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 8. ožujka 2019.
  ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANA UREĐENJA MANJEG NASELJA ROŽAC-SEGET

  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 8. ožujka 2019.
  ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA MANJEG NASELJA ĐUBA

  Izvješće o javnoj raspravi

 • 27. rujna 2018.
  Urbanistički plan uređenja "Umag"

  Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

 • 29. kolovoza 2018.
  Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja „Lovrečica“

  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 19. prosinca 2017.
  Urbanistički plan uređenja "Umag"
  Izvješće o javnoj raspravi 

 • 14. studenog 2017.
  Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja "Komunela" Umag, Detaljnog plana uređenja "Komunela-Potok", Detaljnog plana uređenja Centar-Umag, Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Grada Umaga, Provedbenog urbanističkog plana stambenih naselja "J.Rakovac" i "Moela" u Umagu, Detaljnog plana uređenja "Moela Jug", dijela Urbanističkog plana uređenja "Terra Istriana"
  Izvješće o javnoj raspravi

 

Kontakti za dodatne informacije:

UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Privremeni pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr

Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

Martina Bencich
tel: +385 (0)52 702-939
e-mail: martina.bencich@umag.hr 

Uredovno vrijeme