Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prostorni planovi na snazi

Obavijest

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) obuhvaća podatke o prostornim planovima te o namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima. Isti je dostupan na adresi https://ispu.mgipu.hr/.

 

Kontakti za dodatne informacije:.

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Pročelnik
Vladimir Jakovac
tel. +385 (0)52 702 941
e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr.

Referent za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Ljiljana Uzelac
tel. +385 (0)52 702 930
e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr.
Uredovno vrijeme